Zakres usług

Utworzono: niedziela, 18, maj 2014 Poprawiono: piątek, 23, maj 2014

Zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku - Prawo o notariacie, notariusz Wojciech Wysowski dokonuje następujących czynności notarialnych:


sporządza akty notarialne, w tym między innymi:

Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego.